ΕΤΑΙΡΙΑ

Από το 1979, πάνω από 22.000 εγκαταστάσεις μηχανημάτων κοπής και διαμόρφωση αλουμινίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποτελούν την καλύτερη απόδειξη  της επιτυχίας και της εμπιστοσύνης των αλουμινοκατασκευαστών στον Ευάγγελο Χαρκοφτάκη και στην HERMIS.

Σήμερα η HERMIS καλύπτει το σύνολο των αναγκών των αλουμινοκατασκευαστών κατασκευάζοντας πριόνια, παντογράφους, γωνιάστρες, ξελουριστήρια και ηλεκτρονικά μέτρα. Από το 2007, η εταιρία εισήλθε με επιτυχία και στη κατασκευή διπλών πριονιών.

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας εξυπηρετεί με συνέπεια και ταχύτητα όλες τις ανάγκες του επαγγελματία, αφού όλα τα μηχανήματα είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα από τους ανθρώπους της HERMIS.

Συνεχείς επενδύσεις σε παραγωγικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας – μεταξύ των οποίων 6 CNC κέντρα παραγωγής – και σε συστήματα ποιοτικού ελέγχου, δίνουν στην HERMIS την παραγωγικότητα και ευελιξία που απαιτούν οι ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, στην κατασκευή εξελιγμένων μηχανημάτων με ανταγωνιστικό κόστος.

Η υψηλή τεχνική κατάρτιση των ανθρώπων της HERMIS και η προσήλωσή τους στην ολική ποιότητα σε συνδυασμό νέων, καλύτερων, πιο ευέλικτων και παραγωγικότερων μηχανημάτων, αποτελούν εγγύηση για την συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

H HERMIS είναι η πρώτη ελληνική εταιρία η οποία κατασκεύασε πριόνια μονής και διπλής κεφαλής αλουμινίου.