ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CNC

Η πολυετής εμπειρία της εταιρίας υποστηρίζεται από σύγχρονα λογισμικά CAD/CAM και εξειδικευμένα προγράμματα σχεδιασμού, όπως επίσης και μεγάλες παρακαταθήκες εργαλείων και συστημάτων συγκράτησης.

Αυτό το εντυπωσιακό για τα Ελληνικά δεδομένα μηχανουργείο υποστηρίζει επίσης και αρκετά άλλα συμβατικά και ημί-αυτόματα μηχανουργικά μηχανήματα όλων των τύπων, κατάλληλα να υποστηρίξουν κάθε φάση της παραγωγής. Όλα τα παραπάνω και σε συνδυασμό με την εμπειρία του κ. Χαρκοφτάκη, προσδίδουν στην εταιρία μοναδικές παραγωγικές δυνατότητες και ικανότητα να ανταποκριθεί γρήγορα στις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανικής υπεργολαβίας.

Όλα τα στάδια παραγωγής και κατεργασίας ελέγχονται από αυστηρό σύστημα ποιοτικού ελέγχου με όργανα και διαδικασίες που είναι σύμφωνα με το ISO κατά το οποίο η εταιρία είναι σε στάδιο πιστοποίησης. Η εταιρία έχει ήδη φέρει σε πέρας σημαντικά συμβόλαια υπεργολαβικά, ακόμα και για παραγωγή ολοκληρωμένων συγκροτημάτων με μεγάλη ακρίβεια και αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας σε όλο το στάδιο της παραγωγής και συναρμολόγησης.

Η HERMIS είναι μια μοντέρνα εταιρία με ιστορία και εμπειρία από το 1979 στο σχεδιασμό και κατασκευή μηχανημάτων για τη δική της παραγωγή αλλά και υπεργολαβία. Χάρη στο παραπάνω σύγχρονο και ευέλικτο εξοπλισμό του μηχανουργείου της σε συνδυασμό με τη σημαντική πείρα του προσωπικού της, η εταιρία εξασφαλίζει την υποστήριξη των Ελλήνων και ξένων πελατών της είτε στα δικά της προϊόντα ή και στις υπεργολαβικές απαιτήσεις για μεσαίου αριθμού κομματιών, παρτίδες για μεσαίες έως και πολύ μεγάλες διαστάσεις αντικειμένων, με ευελιξία, ποιότητα και σε μικρούς χρόνους παράδοσης.