ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρία HERMIS βρίσκεται κοντά σας και μετά την πώληση παρέχοντας υπεύθυνα ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων που σας προμηθεύει.

Για μας η πώληση αποτελεί την αφετηρία μίας μακρόχρονης και εποικοδομητικής συνεργασίας όπου το εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος Service της εταιρίας μας, θα είναι πάντα διαθέσιμο να βοηθήσει σε οποιαδήποτε συντήρηση και τυχόν επισκευή χρειαστεί ο εξοπλισμός σας.