ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνία μέσω email στο info@hermis.gr

ΕΔΡΑ:
Ίριδος 3, Άγ. Δημήτριος, 173 42, Αθήνα,
Τηλ.: 210.9925.365
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
ΒΙ.ΠΕ Καλυβίων Αττικής
Τηλ.: 22990.49335