ΔΙΠΛΟ ΠΡΙΟΝΙ

Η HERMIS είναι η πρώτη ελληνική εταιρία που κατασκεύασε πριόνι διπλής κεφαλής με κίνηση Radial, το οποίο πληροί όλα τα απαιτούμενα ποιοτικά στάνταρτ, υψηλής λειτουργικότητας και παραγωγικότητας, είναι δε σχεδιασμένο για κοπή προφίλ μεγάλων διαστάσεων.

Το χειριστήριο του μηχανήματος περιλαμβάνει οθόνη αφής (touch screen) μέσω της οποίας δίνεται η ειδοποίηση για:
• Μηδενισμό μηχανής.
• Τεμαχισμό βέργας έως τέσσερις διαφορετικές διαστάσεις.
• Εμφάνιση στην οθόνη των τυχών προβλημάτων λειτουργίας
μέσω ειδοποίησης (alarm).
• Ειδοποίηση για λίπανση.
• Μετατόπιση κεφαλής σε γλίστρες βιομηχανικού τύπου (όχι
απλούς άξονες).
• Διόρθωση διαστάσεων κοπής από διαφορά νέων δίσκων.