ΜΕΤΡΑ

ΜΕΤΡΑ XM/XH


XH

Ο χειροκίνητος ψηφιακός οδηγός ΧΗ είναι απολύτου ακρίβειας στο δέκατο του χιλιοστού. Προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους των πριονιών. Όλα τα ηλεκτρονικά του μέρη είναι απόλυτα προστατευμένα, και είναι ο μόνος οδηγός στον οποίο μπορείτε να κάνετε αριθμητικές πράξεις για να βγάλετε επί τόπου
τις κοπές από τα μέτρα της οικοδομής.

XM

Ο χειροκίνητος μηχανικός οδηγός (XM) είναι ακριβείας δεκάτου του χιλιοστού. Προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους των πριονιών

ΜΕΤΡΑ – AUTO ROLL

Ο Ηλεκτρονικός οδηγός AUTOROLL είναι ένας αυτόματος οδηγός προσαρμόσιμος σε όλους τους τύπους των πριονιών.
Το κομπιούτερ που διαθέτει, εκτελεί:
• Μετρήσεις (single) μεμονωμένες.
• Εισερχόμενες μετρήσεις προγραμματισμένες
από κομπιούτερ γραφείου (PC) μέσω RS232.
• Τεμαχισμό τεσσάρων διαφορετικών
διαστάσεων.
• Προγραμματιζόμενες μετρήσεις από εμάς
(Programmed για 1000 μνήμες).
Πρόκειται για έναν οδηγό απολύτου ακριβείας και αξιοπιστίας.