ΠΑΓΚΟΣ

ΠΑΓΚΟΣ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Ο πάγκος μονταρίσματος περιλαμβάνει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Διάσταση 2 x 1,5 m.
• Ανοιγόμενος 4 x 2 m.
• Εγκατάσταση αέρα για χρήση αεροεργαλείων.