ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΙ

ΜΟΝΟΣ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ LM/1

Ο παντογράφος HERMIS LM/1 είναι μονής κεφαλής και διαθέτει ένα πανίσχυρο και αθόρυβο μοτέρ 1,5HP ψεκασμό και αερομέγκενες. Εργάζεται με τρία συστήματα αντιγραφής για λεπτά και χοντρά κοντύλια. Τελειώνει την κλειδαριά ταχύτατα, λόγω της ειδικής αντιγραφής που διαθέτει και ανταποκρίνεται τέλεια για όλες τις σειρές. Η δυνατότητα παραγωγής του LM/1 είναι τέτοια, ώστε να το καθιστά απαραίτητο για κάθε κατασκευαστή.

ΔΙΠΛΟΣ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ LM/2

Ο παντογράφος HERMIS LM/2 είναι δύο ανεξαρτήτων κεφαλών και διαθέτει δύο πανίσχυρα και αθόρυβα μοτέρ των 1,5HP. Εργάζεται με τρία συστήματα αντιγραφής για χοντρά και ψιλά κοντύλια. Έχει δυνατότητα ξετρυπίματος του προφίλ και στην οριζόντια κεφαλή. Έχει ψεκασμό και τέσσερις μέγκενες αέρος. Τελειώνει την κλειδαριά σε 20 δευτερόλεπτα με ένα πιάσιμο και διαθέτει πλάκες για όλες τις σειρές των προφίλ. Η δυνατότητα παραγωγής του LM/2 είναι τέτοια ώστε να το καθιστά απαραίτητο σε κάθε κατασκευαστή.