ΜΕΤΡΑ AYTO ROLL B’ & Γ’

Ο Ηλεκτρονικός οδηγός AUTOROLL είναι ένας αυτόματος οδηγός προσαρμόσιμος σε όλους τους τύπους των πριονιών. Το κομπιούτερ που διαθέτει, εκτελεί:
  • Μετρήσεις (single) μεμονωμένες.
  • Εισερχόμενες μετρήσεις προγραμματισμένες από κομπιούτερ γραφείου (PC) μέσω RS232.
  • Τεμαχισμό τεσσάρων διαφορετικών διαστάσεων.
  • Προγραμματιζόμενες μετρήσεις από εμάς (Programmed για 1000 μνήμες).
  • Πρόκειται για έναν οδηγό απολύτου ακριβείας και αξιοπιστίας.