ΞΕΛΟΥΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΞΕΛΟΥΡΙΣΤΗΡΙ NR

Το ξελουριστήρι HERMIS NR είναι βαρέως τύπου και διαθέτει ταχεία αλλαγή εργαλείων.Έχει μέγκενη η οποία περιστρέφεται σε μοίρες και αλλάζει θέσεις.
Διαθέτει πανίσχυρο μοτέρ 2 HP. Αυτόματο ψεκασμό, δύο μέγκενες αέρος για συγκράτηση των προφίλ και προφυλακτήρα σφαλείας διαφανές. Η δυνατότητα παραγωγής του ξελουριστηρίου είναι τέτοια, ώστε να το καθιστά απαραίτητο για κάθε κατασκευαστή.

ΞΕΛΟΥΡΙΣΤΗΡΙ NW

Το ξελουριστήρι HERMIS NW είναι βαρέως τύπου και διαθέτει ταχεία αλλαγή εργαλείων.Έχει μέγκενη η οποία περιστρέφεται σε μοίρες και αλλάζει θέσεις. Διαθέτει πανίσχυρο μοτέρ 2 HP. Αυτόματο ψεκασμό, δύο μέγκενες αέρος για συγκράτηση των προφίλ και προφυλακτήρα ασφαλείας διαφανές. Η δυνατότητα παραγωγής του ξελουριστηρίου είναι τέτοια, ώστε να το καθιστά απαραίτητο για κάθε κατασκευαστή.